Silba Home Page explore Silba table of contents feedback form

Families


Bark "San. Stefano" kap. Josipa Brnetica iz 1796 g.

These are frequent family names and their older Croatian and/or Italian variants as appear in various documents:

BATISTIC
BOGDANIC
BONICOLI
BRACANIN (Brazzan)
BRNETIC (Barnetic)
BUJACIC
COK (Merlo)
DUNATOV (Donati)
DUZ (Duze)
GAROFOLO
GASPAROVIC (Gasparov)
GASPIC
LAZARIN
LOVROVIC
MARASOVIC
MARINIC (Marinjev; Marin)
MATESIC
MATKOVIC
MAVRO (Mavrov; Mavar; Mauro)
MORO
PAVLINA (Pavljev; Pavlinjev; Pavulinjev; Paulina)
PETITO
RASOL (Rasoljic; Rasojev; Raso)
SAMBUNJAK (Sambunjakov)
SILVESTRIC (Salvestar; Salvestrov; Salvestric)
SINDICIC
SKARPA
SKROPANIC (Skropanjev)
SOKOL (Falcon)
STARESINA (Vechiardo)
SUPICIC (Cupicic; Cupicin)
VINTURIC (Ventura)
Source: Croatia Net ( www.croatia.net ); Prepared by: Zeljko Skropanic

Old favorite first names (and modern versions):

Andrija
Antun (Antun, Ante)
Bartul, Bartol (rare today)
Bastijan (rare)
Bozo
Dominik, Domenik (rare today)
Frano, Frane
Gargur, Grgur (Grgur, rare)
Gaspar
Jadrij (Jadran, rare)
Jerko
Jivan (Ivan, Ivo)
Juraj (Jure)
Lovre, Lovro
Luka
Marko
MartinPetar
Matij (Matija, Mate)
Mihovil
Nikola
Osip (Josip)
Simun (Simun, Sime)
Tomo, Toma, Tomislav
Zaharija, Zakarija (hard to find today)
Zamarija (hard to find today)
Source: Croatia Net ( www.croatia.net ); Prepared by: Zeljko Skropanic

Copyright:� NETmedia d.o.o.

mailto:info@silba.com